Soita ja vuokraa!

Vuokraehdot

Sähköavusteisen polkupyörän vuokrausehdot, eKitka Oy

 1. Sähköavusteisen polkupyörän ja varusteiden vuokra maksetaan etukäteen eKITKA Oy:lle.
 2. Sähköavusteisen polkupyörän vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä, voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella (passi, EU-ajokortti, henkilökortti).
 3. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaa pyörästä kuten huolellinen ihminen omasta tavarastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
 4. Vuokraaja sitoutuu käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla.
 5. Vuokraaja vastaa sähköavusteisesta polkupyörästä sen koko arvosta, kunnes pyörä on palautettu sovitusti. Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan sähköavusteiselle polkupyörälle sattuneet vahingot sekä kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli sähköavusteisen polkupyörän vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta vuokraehtoja on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.
 6. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä.
 7. Pyöränvuokraaja on itse vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista.
 8. Sähköavusteista polkupyörää ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, ellei sitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.
 9. Vuokratut pyörät ja lisävarusteet ovat eKITKA Oy:n omaisuutta.
 10. Sähköpyörä saattaa sisältää GPS-paikantimen.
 11. Vuokraaja ei saa luovuttaa polkupyörää kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta eKITKA Oy:n kanssa.
 12. Alaikäinen (alle 18-vuotias) voi vuokrata sähköavusteisen polkupyörän huoltajan suostumuksella.
 13. Varkauden tai vahingon sattuessa vuokraajan tulee olla välittömästi yhteydessä eKITKA Oy:hyn sekä poliisiin.
 14. eKITKA Oy vastaa siitä että sähköavusteinen polkupyörä on huollettu säännöllisesti ja on teknisesti kunnossa vuokraushetkellä.
 15. Vuokrattu polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päätyttyä.
 16. Sähköavusteisen polkupyörän vuokralle antajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli käy ilmi että pyörän vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja.
 17. Omavastuu on 700€. Varkauksien osalta 1000€, mikäli pyörä on asianmukaisesti lukittu kiinni kiinteään rakenteeseen tai varastetan lukitusta tilasta (murtojäljet). Mikäli pyörä varastetaan ettei sitä ole lukittu, vuokraaja on velvollinen korvaamaan sähköpyörän sen koko arvosta (4500€ varusteineen).
 18. Mikäli peruutus tehdään alle 24h vuokrauksen alkamisesta, tulee vuokra maksaa kokonaisuudessaan.
 19. Jos sähköavusteinen polkupyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, vuokraaja maksaa hinnaston mukaisen lisämaksun. Mikäli vuokraaja palauttaa pyörän sovittua aiemmin, hän ei saa palautusta maksetusta vuokrasta.
 20. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

eKITKA Oy ei vastaa sähköavusteisen polkupyörän vuokraajan vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista vahingoista itse vuokrauskohteelle (sähköavusteinen pyörä varusteineen), sen käyttäjälle (henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti aiheutuneita henkilö-, omaisuus- tai mitään muitakaan mahdollisia vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen.

Avaa chat
Haluaisitko vuokrata pyörän?
Moro!
Haluaisitko vuokrata pyörän tai saada lisätietoja?